Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
OIKEINKIRJOITUSVINKKEJÄJoulu ja muut juhlapyhät
Uusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia
Kotuksen suositus: "alkaa tekemään" on oikein
YstävänpäiväUusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia

Filee ja pyree

Ruokasanastoon kuuluvat filee ja pyree ovat peräisin ranskasta, jossa ne kirjoitetaan filet ja purée ja äännetään kutakuinkin [filee] ja [pyree]. Sanojen kirjoitusasut on aikanaan suomalaistettu ranskan ääntöasun mukaan ja sanat on suositettu taivutettavaksi filee : fileen : fileetä ja pyree : pyreen : pyreetä.

Vuori ja vuori

Suomessa on kaksi eri vuori-sanaa, jotka taipuvat eri tavoin: korkeaa mäkeä yms. tarkoittava vuori, joka taipuu vuori, vuoren; adjektiivi on vuoreton. Merkityksessä 'pukineen tms. sisäpuolta verhoava kangas' sana vuori on lainaa ruotsista ja taipuu vanhan suosituksen mukaan vuorin, vuoria; adjektiivit ovat vuoriton, vuorillinen. Tässä merkityksessä käytettyä vuori-sanaa taivutetaan kuitenkin yleisesti myös e:llisenä, esimerkiksi "Sama takki käy ilman vuorta syystakkina ja vuoren kanssa talvitakkina."

Yhteen ja erikseen kirjoitettavia

Suomen kielen lautakunta käsitteli myös eräitä yhteen ja erikseen kirjoitettavia ilmauksia. Se päätti väljentää sanakirjoissa ja oppaissa esitettyä kirjoitussuositusta seuraavissa:

päinvastoin - mahdollinen myös päin vastoin (vrt. esim. minne päin ~ minnepäin, kummin päin ~ kumminpäin)

pikkuhiljaa - mahdollinen myös pikku hiljaa (vrt. pikkujuttu ~ pikku juttu)

itsestään selvä - mahdollinen myös itsestäänselvä (vrt. aina yhteen itsestäänselvyysi)

Tarkempia selvityksiä Kotuksen sivuilta. Linkki tässä.

Lähde: KOTUS | Kotimaisten kielten keskus

slturkulogo (26K)

web-sivut