Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
LIPUTUS

Tietoa liputuksesta

Suomessa liputtamista valvoo sisäasiainministeriö. Käytännön liputusneuvonnan hoitaa Suomalaisuuden Liitto. Suomalaisuuden Liitto myy Suomen ja ulkomaiden lippuja.

Suomessa on liputusvapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus liputtaa tai olla liputtamatta. Liputtaminen on oikeus, ei velvollisuus. Liputtaa saa silloin, kun katsoo siihen olevan aihetta. Liputuksessa on kuitenkin muistettava siitä annetut asetukset ja ohjeet.

Viralliset liputuspäivät:

28.2 Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä

1.5 Vappu, suomalaisen työn päivä

toukokuun toinen sunnuntai, äitienpäivä

4.6 puolustusvoimain lippujuhlan päivä, Mannerheimin syntymäpäivä

kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai, juhannus, Suomen lipun päivä

6.12 itsenäisyyspäivä

päivä, jolloin toimitetaan eduskuntavaalit, tasavallan presidentin vaalit, kunnallisvaalit, europarlamenttivaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa

päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensaVakiintuneita liputuspäiviä:

5.2 J. L. Runebergin päivä

19.3 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä

9.4 Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

27.4 kansallinen veteraanipäivä

9.5 Eurooppa-päivä

12.5 J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä

toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneiden muistopäivä

6.7 Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

10.10 Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä

24.10 Yhdistyneiden kansakuntien päivä

6.11 ruotsalaisuuden päivä

marraskuun toinen sunnuntai, isänpäivä

8.12 Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päiväKellonajat liputuksessa

Lippu on pyrittävä nostamaan aamunkoitteessa kello 8 ja laskemaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21. Poikkeukset Suomen lipun päivä, jolloin liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy vasta juhannuspäivänä kello 21.

Itsenäisyyspäivänä liputus päättyy kello 20

Sellaisena pimeän vuodenajan vaalipäivänä, jolloin äänestys loppuu auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20.

Suruliputus

Kuolinpäivänä Suomen lippu laitetaan surun merkiksi surulippuun siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla. Lisäksi sisäasiainministeriö voi määrätä yleisen suruliputuksen joko koko maahan tai paikallisesti jonkun merkkihenkilön kuollessa tai suuronnettomuuden sattuessa. Suruliputus suoritetaan yhtä lailla tavallisena kuin liputuspäivänäkin. Liputus kestää aamusta iltaan edellä mainittujen liputusaikojen mukaisesti.

Poikkeus

Jos kuolemantapaus sattuu niin myöhään, ettei lippua enää voi tai kannata nostaa salkoon,voi suruliputuksen suorittaa seuraavana päivänä.

Suruliputuksessa lippu nostetaan ensin aivan ylös, minkä jälkeen se lasketaan 1/3 salon mittaa alas. Lipun alareuna jää tällöin salon puoliväliin. Katto- ja seinäsalossa lippu lasketaan keskelle tankoa. Myös pois otettaessa lippu nostetaan ensin ylös ja vasta sitten alas. Tämä arvokkaasti tehtävä ele on ikään kuin viimeinen tervehdys vainajalle.

Hautajaispäivänä on myös tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Tällöin suruliputetaan aamulla kello 8:sta alkaen. Kun siunaustilaisuus on pidetty, nostetaan lippu lopuksi päivää ylös.

Suomen lipussa ei milloinkaan käytetä surunauhaa. Sitä voidaan käyttää vain järjestölipuissa.

Lippukäytännöstä kirkossa tapahtuvassa siunaustilaisuudessa ja hautajaissaatossa tarkemmat ohjeet antaa Suomalaisuuden liiton toimisto tai alan kirjallisuus. Sotilashautajaisissa toimitaan puolustusvoimain ohjesääntöjen mukaisesti.

Aikaisemmin Suomen lippu oli suruliputuksessa toukokuun kolmantena sunnuntaina, kaatuneitten muistopäivänä kello 10 - 14, mutta käytäntö muuttui vuonna 1995. Nykyään kaatuneitten muistopäivänä liputetaan normaalisti, lippu ylhäällä tangossa.Lippuvalistuksesta Suomalaisuuden Liiton sivuilta

Suomen lipusta

Suomen lipun mitat

Suomen lipun sininen oikea väri määritetään spektrofotometrisellä mittauksella (Valtioneuvoston päätös vuodelta 1993) ja siitä on ohjeita Suomalaisuuden Liiton sivuilla


slturkulogo (26K)

web-sivut