Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
KANNANOTOT

Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon julkaisut


3.7.2016: Mielipidekirjoitus
24.6.2015: Suomi on osa Eurooppaa, ei vain Pohjoismaita
27.11.2013: KULTTUURISKANDAALI - Ensimmäinen suomenkielinen koulu aiotaan lopettaa
23.3.2013: Ylen Suomi on ylen ruotsalainen
20.12.2011: Vahvistiko Turun kulttuurivuosi omaa identiteettiämme
21.10.2011: Suomalaisuusterveisiä Varsinais-Suomi!Mielipidekirjoitus

Suomalaisuuden Liiton Turun kerho on jo runsaan vuoden ajan pohtinut ilmiötä, joka Suomeen rantautuessaan muuttaisi suomalaista kulttuuria, maisemaa ja yhteiskuntaa. Kyse on maahanmuutosta ja sen mukanaan tuomista vaikutuksista. Turun kerhon jäsenet ennakoivat asiaa jo ennenkuin siitä tuli Suomessa massiivinen ilmiö.

Olimme silloin jo huolissamme siitä, miten suuret eri kulttuureista tulevat väestöt voivat muuttaa eurooppalaisen maan omaa identiteettiään, kulttuuriaan ja tapojaan. Viime syksyllä Suomeen tulleet yli 32 000 pakolaista on sijoitettu eri puolelle maatamme ja he ovat alkaneet viettää arkeaan Suomessa. Tapahtumat, joita pakolaisten lähipiirissä on mediasta saatu lukea, ei kuitenkaan vahvista käsitystämme siitä, miten tänne asumaan jäävät muuttuvat suomalaisiksi. Pikemmin päinvastoin; pakolaisten vaatimuksia heidän oman kulttuurinsa ottamiseksi valtakulttuurin rinnalle voidaan nähdä jatkuvasti. Maamme päättäjät ovat myötämielisiä tällaiselle kehitykselle.

Onko kukaan Suomessa enää huolissaan suomalaisen kulttuurin, tapojen, kielen ja yhteiskunnan säilyvyydestä kun päättäjätkään eivät tätä ongelmaa tahdo tunnistaa? Kenen tehtävä on puolustaa suomalaista kulttuuria jos keskusteluilmapiiri on luotu sellaiseksi, että suomalainen kulttuuri jopa kielletään? Ainakin keskustelusävy on sellainen että nostetaan esiin kysymyksiä kuten mitä on suomalainen kulttuuri. Tai esitetään vastakysymys että onko suomalaista kulttuuria olemassa. Tällainen kehitys pelottaa.

Turun kerho on esittänyt että Suomalaisuuden Liitto ottaisi vahvemmin kantaa siihen, että voimme katsoa suomalaisuuden, suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen aseman olevan uhattuna myös juuri hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena. Olisi toivottavaa että Liitto ottaisi näkyvämmin asian esille ja voitaisiin kirjata se esimerkiksi toimintasuunnitelmaan.


Suomalaisuuden Liiton Turun kerho

Jari Helispuro


slturkulogo (26K)

web-sivut