Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
KANNANOTOT

Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon julkaisut


3.7.2016: Mielipidekirjoitus
24.6.2015: Suomi on osa Eurooppaa, ei vain Pohjoismaita
27.11.2013: KULTTUURISKANDAALI - Ensimmäinen suomenkielinen koulu aiotaan lopettaa
23.3.2013: Ylen Suomi on ylen ruotsalainen
20.12.2011: Vahvistiko Turun kulttuurivuosi omaa identiteettiämme
21.10.2011: Suomalaisuusterveisiä Varsinais-Suomi!Suomi on osa Eurooppaa, ei vain Pohjoismaita

24.6.2015

Turun Sanomat julkaisi 16.6. paraislaisen Folke Pahlmanin mielipidekirjoituksen Suomi - Pohjolan yksinäisin maa. Koska tämä ilmeisesti pakkoruotsin tarpeellisuutta hyvin tunteisiin vetoavasti markkinoiva kirjoitus sisälsi monia kyseenalaisia väitteitä ja suoranaisia virhepäätelmiä, pidämme aiheellisena tuoda julkisuuteen vastineemme.

Pahlman sortuu samaan yleistykseen, johon koulujen pakollista ruotsia kannattavat ovat yleisesti ja ilmeisesti täysin tietoisesti sortuneet. Hän väittää, että monet suomenkieliset haluavat tehdä maasta vielä yksinäisemmän pyyhkäisemällä ruotsin kielen pois.

Yksittäisiä tätä mieltä olevia voi tietenkin olla, mutta mikään järjestö, puolue tai kansalaisaloite ei ole missään tapauksessa tällaista vaatinut. Ruotsinkielisten omakielisiä palveluja ei kukaan ole kyseenalaistanut, eikä tietenkään kielen säilymistä Suomessa.

Ruotsi säilyy elävänä vähemmistökielenämme niin kauan, kuin ruotsia puhuvat itse haluavat kieltään vaalia, mutta kieltä ei voi säilyttää tekohengityksellä suomenkielisiä pakolla kaksikielistämällä.

Kirjoittaja väittää myös, että pohjoismaalaiset voivat puhua keskenään niin, että kaikki ymmärtävät. Hän kylläkin jatkaa vesittämällä itse väitteensä: "Tosin skandinaaviksi, mutta kuitenkin." Mitään skandinaavista yleiskieltä ei opeteta missään pohjoismaassa. Vain pakkoruotsia Suomessa, ja sitäkin kehnolla menestyksellä.

On monet kerrat todistettu, että tanskalaisilla, norjalaisilla ja islantilaisilla on ongelmia ruotsin kielen ymmärtämisessä, tai he eivät itse tule omalla kielellään ymmärretyiksi. Siksi englanti on täysin vakiintunut yhteinen kieli pohjoismaisissa tapaamisissa. Jo noin kymmenen vuotta sitten Pohjoismaiden neuvoston nuoret ottivat työkielekseen englannin.

Täysin absurdi on väite, jonka mukaan ainoa pohjoismainen yhteys, joka Suomella on, tulee suomenruotsalaisten kautta.

Siihen kirjoittajan toiveeseen voimme kyllä yhtyä, että Turulla on todella oikea tilaisuus tulla ja kehittyä maamme portiksi länteen. Pohjolan yksinäisin maa ei ole millään muotoa totta.

Suomi kielineen on Pohjolan omaleimaisin, omasta perinteestään ja kulttuuristaan ylpeä ja kansainvälistä yhteistyötä tekevä maa.


Suomalaisuuden Liiton Turun kerho

Olli Porra, Sanna Paasikivi, Jari Helispuro,

Julkaistu Turun Sanomissa 24.6.2015


slturkulogo (26K)

web-sivut