Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
KANNANOTOT

Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon julkaisut


3.7.2016: Mielipidekirjoitus
24.6.2015: Suomi on osa Eurooppaa, ei vain Pohjoismaita
27.11.2013: KULTTUURISKANDAALI - Ensimmäinen suomenkielinen koulu aiotaan lopettaa
23.3.2013: Ylen Suomi on ylen ruotsalainen
20.12.2011: Vahvistiko Turun kulttuurivuosi omaa identiteettiämme
21.10.2011: Suomalaisuusterveisiä Varsinais-Suomi!Suomalaisuusterveisiä Varsinais-Suomi!

21.10.2011

Suomalaisuuden Liitto ry tervehtii kiittäen ja ilolla liiton Turun kerhoa ja onnittelee varsinaissuomalaisiamme hienoista kotisivuista.

Suomalaisuuden Liitolla on perinteisesti ollut maakunnissa omia ala-kerhojaan ja tämän vanhan, hienon perinteen uudelleen herääminen on nyt tapahtunut Turun kerhon toimesta.

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria. Liiton perusperiaatteena on Suomen suomenkielisten oikeuksien turvaaminen ja suomen kielen ja tapakulttuurin vaaliminen sekä kehittäminen. Liitto painottaa voimakkaasti oikeudenmukaista kieli- ja koulutuspoliittista linjaa.

Toivomme myös muiden maakuntiemme heräävän ja elvyttävän vanhan perinteen paikallisista kerhoista. Mikäli suomalaisuus on lähellä sydäntäsi ja koet mielipiteemme oikeiksi on paikkasi joukossamme.

Suomalaisuuden Liitto ry

Sampo Terho             Pekka M. Sinisalo
puheenjohtaja            varapuheenjohtaja
slturkulogo (26K)

web-sivut