Suomalaisuuden Liiton Turun kerho
ESITTELY

Suomalaisuuden Liiton historia

Suomalaisuuden Liitto on perustettu 12.5.1906 J.V.Snellmanin syntymän 100-vuotispäivänä. Liiton perustaja on Johannes Linnankoski (1869 - 1913). Liiton tehtävänä oli suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden vaaliminen sekä kansallishengen herättäminen.

Suomalaisuuden Liiton aloitteesta on syntynyt muitakin suuria, kaikille ainakin nimeltä tuttuja järjestöjä, kuten Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, Suomi-Seura, Rajaseutuliitto, Suomen Kulttuurirahasto ja Väestöliitto.

Suomalaisuuden Liitto on jäsenistöltään ollut vahvasti Helsinki-keskeinen ja tänä päivänä maakuntiin perustettavien paikalliskerhojen tehtävänä on levittää Suomalaisuuden Liiton vaikutusta yli maan alueellisilla näkemyksillä vahvistettuna.

Turun kerho

Turkulainen Olli Porra ja kaarinalainen Jari Helispuro kutsuivat Suomalaisuuden Liiton Turun seudun jäsenet keskustelemaan Suomalaisuuden Liiton paikalliskerhon perustamisesta. Turun kerho päätettiin perustaa tuossa kokouksessa 19.3.2011 Minna Canthin päivänä.
Miten pääsen mukaan?

Turun kerhon toimintaan pääsee mukaan kaikki Suomalaisuuden Liiton jäsenet. Kerho kutsuu koolle noin kerran kuukaudessa kaikki Turun seudulla asuvat jäsenet. Mikäli et ole vielä Liiton jäsen, voit kyllä tulla tutustumaan toimintaamme vaikkapa ystävän kutsusta. Jäsenmaksua ei Turun kerholla erikseen ole.

Lähetä palautetta tai tiedustele toimintaamme Turun kerhossa

PALAUTELOMAKE


Suomalaisuuden Liittoon voi liittyä Liiton sivuilla olevan lomakkeen kautta.

slturkulogo (26K)

web-sivut