Tervetuloa Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon kotisivuille
ETUSIVU

Tapahtumia        |         Yhteystiedot       |         Kielipolitiikka       |         Oikeinkirjoitusvinkkejä       |         Anna palautetta!
Suomalaisuuden ja suomen kielen puolesta

Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon tavoitteena on lisätä jäsenten henkilökohtaista yhteydenpitoa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista sekä Liiton tavoitteista. Kerhon toiminnalla toivotaan lisättävän Suomalaisuuden Liiton näkyvyyttä ja sen tavoitteiden tuntemusta Turun alueella.

Turun kerho tukee Suomalaisuuden Liiton tavoitteita vaalia suomalaisuutta, suomen kielen asemaa, oikeuksia ja merkitystä, sekä suomalaista yhteenkuuluvuutta ja kulttuuriperinteiden omaleimaisuutta, lujittaa itsenäisyys- ja puolustustahtoa sekä kansanvaltaista ajattelutapaa, edistää kansainvälistä yhteistyötä henkisen ja aineellisen kulttuurin eri aloilla sekä ylläpitää yhteyksiä ulkomailla oleviin suomalaisiin.

Kerho tulee toimimaan rekisteröimättömänä Suomalaisuuden Liiton tavoitteita ajavana paikallisena kerhona.

Suomalaisuuden Liiton kielipoliittinen julistus

Suomalaisuus on suomalaisten historiaa ja tulevaisuutta sekä näiden tulkintaa. Kansa ei voi elää ilman kertomusta siitä, "mistä tulemme, keitä olemme ja minne olemme menossa", ilman yksilöiden ja yhteisön tietoon ja tunteisiin perustuvaa suhdetta itseensä. Kuulumme suomea puhuvaan kansaan.

Suhteessa itseemme, itsemme määrittelyssä ja samaistumisessa, keskeisessä asemassa on suomen kieli:

* Äidinkielen välityksellä tapahtuu ajattelumme ja tunteidemme ilmaisu ja kehittyminen, sekä persoonan ja sosiaalisten suhteiden muodostuminen;

* Kielen kautta määrittyy suhteemme maailman monimuotoisuuteen kalevalaisena kansana, muiden itämerensuomalaisia lähisukukieliä, kuten viron ja karjalan kieltä, puhuvien rinnalla;

* Suomalaisuusliike kielellisten oikeuksien puolesta kasvatti suomenkielisen yhteisön valtiolliseksi tekijäksi;

* Suomalaiset ovat kehittäneet historiallisen nopeasti omakielisen korkeakulttuurin, tieteen, taiteen ja valtion, saavuttaen näin kulttuurisen ja valtiollisen aikuisuuden;

* Suomalaisuutta uhkaa nyt ulkoinen paine, joka liittyy yhtäältä laajenevaan ja syvenevään kansainvälisyyteen ja toisaalta pyrkimyksiin kytkeä ruotsin kieli pakolla suomalaisuuteen.

Keskinäinen yhteytemme valtiollisen Suomen perustana on yksilöiden tahdon ja vapauden asia. Valtion pitää kunnioittaa nykyistä paremmin suomenkielisten oikeuksia, kuten kielellisen vapauden periaatetta, eikä ruotsinkielisten kiistämätön oikeus omakieliseen kulttuuriin ja yhteisöön saa tätä estää. Pakkoruotsi on väärin.

Avaa linkki koko kielipoliittiseen ohjelmaan tästä. (.pdf)

slturkulogo (26K)

web-sivut