Tervetuloa Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon kotisivuille
ETUSIVU

Tapahtumia        |         Yhteystiedot       |         Kielipolitiikka       |         Oikeinkirjoitusvinkkejä       |         Anna palautetta!
Suomalaisuuden ja suomen kielen puolesta

Suomalaisuuden Liiton Turun kerhon tavoitteena on lisätä jäsenten henkilökohtaista yhteydenpitoa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista sekä Liiton tavoitteista. Kerhon toiminnalla toivotaan lisättävän Suomalaisuuden Liiton näkyvyyttä ja sen tavoitteiden tuntemusta Turun alueella.

Turun kerho tukee Suomalaisuuden Liiton tavoitteita vaalia suomalaisuutta, suomen kielen asemaa, oikeuksia ja merkitystä, sekä suomalaista yhteenkuuluvuutta ja kulttuuriperinteiden omaleimaisuutta, lujittaa itsenäisyys- ja puolustustahtoa sekä kansanvaltaista ajattelutapaa, edistää kansainvälistä yhteistyötä henkisen ja aineellisen kulttuurin eri aloilla sekä ylläpitää yhteyksiä ulkomailla oleviin suomalaisiin.

Kerho tulee toimimaan rekisteröimättömänä Suomalaisuuden Liiton tavoitteita ajavana paikallisena kerhona.


web-sivut